Politika privatnosti

Politika privatnosti

Sve radnje obrade Društvo onkoloških pacijenata Vranje sprovodi za jasne i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti dozvoljene svrhe.  Društvo onkoloških pacijenata može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u postupcima zastupanja Vaših prava i pokretanja inicijativa  sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i zdravlja pacijenata, sa akcentom na prevenciju, dostupnost dijagnostike i lečenja, lečenja inovativnim terapijama, kao i boljeg kvaliteta života pacijenata u toku  i posle lečenja. Dostupnost i informisanost o procedurama učestvovanja u kliničkim studijama.

 Obrada podataka o ličnosti podrazumeva i druge svrhe, kao što su:

– stručne obuke korisnika;

– promotivne i marketinške aktivnosti;

– upravljanje portalima koje koristi i administrira Društvo onkoloških pacijenata Vranje

– evidencija korisnika u bazi Društva onkoloških pacijenata

– komunikacija putem društvenih mreža i drugih elektronskih sredstava;

– stručni i/ili humanitarni događaji u kojima korisnici  učestvuju u ulozi govornika ili učesnika i slično;

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti.html